"Disleksi İçin Her Şey!"

₺1.087,50

İşlemleme Hızı Nedir? İşlemleme hızı nöropsikolojide sıklıkla kullanılan bir kavramdır. İşlemleme hızı düşünme, dil, hafıza ve dikkat becerileri ile doğrudan ilişkili bir kavramdır. Temel olarak işlemleme hızı, uyarıcıyı algılama ve ona tepki verme arasında geçen süre olarak söylenebilir. BANA ŞEKİL YAPMA BANA ŞEKİL YAPMA Görsel kopyalama ve takip becerisi, bir kişinin görsel olarak sunulan bilgileri okuma veya yazma sırasında takip edebilmesi ve hatasız bir şekilde kopyalayabilmesidir. Bu beceri, özellikle okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi için önemlidir.

Stok Durumu:
Stok Var
Not:
Dijital ürünlerde iade seçeneği bulunmamaktadır.

İşlemleme Hızı Nedir?

İşlemleme hızı nöropsikolojide sıklıkla kullanılan bir kavramdır. İşlemleme hızı düşünme, dil, hafıza ve dikkat becerileri ile doğrudan ilişkili bir kavramdır. Temel olarak işlemleme hızı, uyarıcıyı algılama ve ona tepki verme arasında geçen süre olarak söylenebilir.


İşlemleme hızı ne işe yarar?

Öğrenmenin her aşamasını “bilgiyi algılama-giriş, işlemleme, yorumlama, çıktı (uygulama)” etkilemektedir. Bir kimsenin işlemleme hızı ne kadar iyi olursa; öğrenme hızının da o kadar verimli olacağı varsayılmaktadır.


İşlemleme hızının yavaş olmasının nedenleri nelerdir?

Bilgi işlemleme sürecinin basamaklarının herhangi bir basamağında ya da birden fazla basamağında güçlükler yaşanmasından kaynaklanır. Bu durum da öğrenmenin her aşaması olumsuz yönde etkilenmektedir.

 

İşlemleme hızı türleri nelerdir?

Görsel işlemleme hızı

Sözel-İşitsel işlemleme hızı

Motor işlemleme

Genel İşlemleme hızı (Akıl yürütme – düşünme hızı)


İşlemleme hızı yavaş olan çocukların davranışsal özellikleri nelerdir?

Davranışsal özellikler sözel, görsel, işitsel, motor, akademik, genel işlemleme hızı problemleri olarak gruplandırılmış şekilde düşünülebilir.

Bir çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamada zorluk yaşarlar.

Süreci planlama ve organize edip göreve başlaması zaman almaktadır.

Yönergeleri takip etme hızı düşüktür.

Not tutma becerileri zayıftır.

Sorulan sorulara sıklıkla ‘Ne?’ şeklinde tepki verebilirler.

Sürekli ilgi veya odaklanma gerektiren işlerden kaçınırlar.

Yavaş okuyucudurlar. Tutarsız akademik performans sergilerler.

Derslerin hızına ayak uydurmakta zorlanırlar.

Kavrama hızları düşüktür.

 

İşlemleme Hızı Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bireyler İçin Neden Önemlidir?

Yönetici işlev becerileri, zekamızı ve problem çözme yeteneklerimizi başarıyla kullanmamızı sağlar. Bu beceriler; hedef belirleme, planlama, çalışan bellekteki bilgileri tutma, organize etme, kendi davranışlarımızı izleme, farklı görevler ya da aktiviteler arasında ileri ve geri yer değiştirme vb. içerir. İşlemleme hızı da önemli bir yönetici işlev becerisi olarak kabul edilir. Yönetici işlevleri arabaya, işlemleme hızını da arabanın motoruna benzetebiliriz. Daha hızlı / güçlü bir motor, arabanın daha hızlı gidebileceği anlamına gelir. Bu nedenle iyi bir yönetici işlev, motorun güçlü olmasına bağlıdır. Daha güçlü motorlar, arabanın daha yüksek bir verimlilik seviyesinde çalışmasını sağlar.


AKADEMİDİSLEKSİ TAVSİYESİ : İşlemleme Hızı çalışma kitabını alan ebeveynlere ve uzmanlara  sürecin sağlıklı sürdürülmesi ve birbirlerini tamamlaması  adına DR.BELLEK (Bellek çalışmaları okuma sırasında yapılmış olan kelimenin başını ve sonunu unutma ve geri dönme tekrarlı okuma hataları için oldukça önemlidir.)VE BİRİNCİ SINIF SANAT(Birinci Sınıf Sanat 1.sınıflar için hazırlanmış bir çalışma değildir. Bu eğitim materyali okuma sırasında en çok kullanılan ardıl işlemleme açısından çocuğu destekler) eğitim materyalleri ile kombin çalışmalar yapılmasını öneririz.


BANA ŞEKİL YAPMA
Görsel kopyalama ve takip becerisi, bir kişinin görsel olarak sunulan bilgileri okuma veya yazma sırasında takip edebilmesi ve hatasız bir şekilde kopyalayabilmesidir. Bu beceri, özellikle okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi için önemlidir.
Disleksi ile ilişkili olarak, görsel kopyalama ve takip becerisinde sorunlar yaşanabilir. Disleksik bireyler, özellikle yazarken, harfleri veya kelimeleri yanlış kopyalayabilirler. Bu durum, bir harfi diğerinin yerine koymak veya kelimeyi yanlış yazmak gibi hatalara neden olabilir.
Bu sorunun altında yatan nedenlerden biri, verilen bilgiyi sınıflandırma ve işleme becerisindeki zayıflıktır. Disleksik bireyler, görsel olarak sunulan bilgileri işlemek ve sınıflandırmakta zorluk çekebilirler. Örneğin, harfleri veya kelimeleri doğru bir şekilde tanımakta ve ayırt etmekte zorlanabilirler. Bu da görsel kopyalama ve takip becerilerini etkileyebilir.

Sözel ve sözel olmayan eşzamanlılık, bir kişinin aynı anda birden fazla görevi yapabilme yeteneğidir. Sözel eşzamanlılık, sözlü bilgileri işleme ve saklama becerisidir. Sözel olmayan eşzamanlılık ise görsel veya işitsel bilgileri işleme ve saklama becerisidir. Uzamsal algı ise bir kişinin nesnelerin ve formların mekansal ilişkilerini anlama ve anlamlandırma yeteneğidir.
Disleksi ile ilişkili olarak, sözel ve sözel olmayan eşzamanlılık becerilerinde ve uzamsal algıda sorunlar yaşanabilir. Disleksik bireyler, sözlü veya görsel bilgileri işlemek, hatırlamak ve uygun şekilde kullanmakta zorluk çekebilirler. Ayrıca, uzamsal algıları zayıf olabilir ve nesnelerin ve formların mekansal ilişkilerini anlamakta zorlanabilirler.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için, disleksik bireylerin sözel ve sözel olmayan eşzamanlılık becerilerini geliştirmek ve uzamsal algılarını güçlendirmek için geliştirilmiş olan bu eğitim materyali yukarıda anlatılan tüm sorunsalları geliştirmek için yaratılmıştır.

7-16 yaş grubunu kapsar. Profesyonel rehabilitasyon uygulamaları ve evde destek için ebeveynler için tasarlanmıştır.

Bana Şekil Yapma-İşlemleme Hızı için henüz bir yorum bulunmamaktadır.

Bu ürünü alanlar bunları da aldı