"Disleksi İçin Her Şey!"

₺550,00

İŞLEMLEME HIZI VE İŞLEMLEME HIZI SÖZEL AKLINDA TUT ŞİMDİ BIRAK FİYAT AVANTAJI İLE

Stok Durumu:
Tükendi
Not:
Dijital ürünlerde iade seçeneği bulunmamaktadır.

İŞLEMLEME HIZI

AKADEMİDİSLEKSİ Işlemleme Hızı Geri Bildirim VerGörsel / Sözel-İşitsel / Motor / Genel (Akıl Yürütme – Düşünme Hızı) İşlemleme Hızı ?İşlemleme Hızı Nedir? İşlemlemehızı nöropsikolojide sıklıkla kullanılan bir kavramdır. İşlemleme hızı düşünme, dil, hafıza ve dikkat becerileri ile doğrudanilişkili bir kavramdır. Temel olarak işlemleme hızı, uyarıcıyı algılama ve ona tepki verme arasında geçen süre olaraksöylenebilir. İşlemleme hızı ne işe yarar? Öğrenmenin her aşamasını “bilgiyi algılama-giriş, işlemleme, yorumlama, çıktı(uygulama)” etkilemektedir. Bir kimsenin işlemleme hızı ne kadar iyi olursaöğrenme hızının da o kadar verimli olacağı varsayılmaktadır. İşlemleme hızının yavaş olmasının nedenleri nelerdir? Bilgiişlemleme sürecinin basamaklarının herhangi bir basamağında ya da birden fazla basamağında güçlükler yaşanmasındankaynaklanır. Bu durum da öğrenmenin her aşaması olumsuz yönde etkilenmektedir. İşlemleme hızı türleri nelerdir? Görselişlemleme hızı Sözel-İşitsel işlemleme hızı Motor işlemleme Genel İşlemleme hızı (Akıl yürütme – düşünme hızı)İşlemleme hızı yavaş olan çocukların davranışsal özellikleri nelerdir? Davranışsal özellikler sözel, görsel, işitsel, motor,akademik, genel işlemleme hızı problemleri olarak gruplandırılmış şekilde düşünülebilir. Bir çalışmayı hızlı bir şekildetamamlamada zorluk yaşarlar. Süreci planlama ve organize edip göreve başlaması zaman almaktadır. Yönergeleri takip etmehızı düşüktür. Not tutma becerileri zayıftır. Sorulan sorulara sıklıkla ‘Ne?’ şeklinde tepki verebilirler. Sürekli ilgi veyaodaklanma gerektiren işlerden kaçınırlar. Yavaş okuyucudurlar. Tutarsız akademik performans sergilerler. Derslerin hızınaayak uydurmakta zorlanırlar. Kavrama hızları düşüktür. İşlemleme Hızı Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bireyler İçin NedenÖnemlidir? Yönetici işlev becerileri, zekamızı ve problem çözme yeteneklerimizi başarıyla kullanmamızı sağlar. Bubecerilerhedef belirleme, planlama, çalışan bellekteki bilgileri tutma, organize etme, kendi davranışlarımızı izleme, farklı görevler yada aktiviteler arasında ileri ve geri yer değiştirme vb. içerir. İşlemleme hızı da önemli bir yönetici işlev becerisi olarak kabuledilir. Yönetici işlevleri arabaya, işlemleme hızını da arabanın motoruna benzetebiliriz. Daha hızlı / güçlü bir motor,arabanın daha hızlı gidebileceği anlamına gelir. Bu nedenle iyi bir yönetici işlev, motorun güçlü olmasına bağlıdır. Dahagüçlü motorlar, arabanın daha yüksek bir verimlilik seviyesinde çalışmasını sağlar


AKLINDA TUT ŞİMDİ BIRAK (İşlemleme Hızı SözeSÖZEL İŞLEMLEME HIZI GÖRSEL KISA SÜRELİ BELLEK Aklında tut, şimdi bırak Materyal İşlev Bilgisi : Bu eğitim materyali, zihin çalışma prensipleri içinde önemli bir yere sahip olan ardıl işlemleme becerisi (kısa süreli bellek) odağında zihinsel performansı artırıcı çalışmalar yapmak için tasarlanmıştır. Çalışma sayfalarında çocuklardan aşamalandırılmış öğeleri aklında tutarak birim bilgiyi belli bir süre ardıl belleğinde taşımaları ve değişen formlara yerleştirerek sonuca ulaşmaları beklenmektedir. Tüm bunları yaparken zihinsel olarak semantik hafıza devreye girmekte ve sentaks sıralamalar yapılmaktadır. Çalışma içerisinde eşzamanlı olarak odaklanmış dikkat ve bölünmüş dikkat formları olan dikkatin çok önemli unsurları yoğun bir şekilde görev üstlenmektedir. • SEMBOLİK ANLAMSAL BELLEK • BAĞINTILI SÖZEL/GÖRSEL BELLEK • UZAMSAL BELLEK • GÖRSEL/MEKANSAL EŞLEME • SENTAKS/SEMANTİK • ANLAMSAL İZDÜŞÜM • SEMBOL HAFIZASI • GÖRSEL/SÖZEL KONUM EŞLEME • SIRALAMA BELLEĞİ


İşlemleme Hızı+Sözel İşlemleme Hızı için henüz bir yorum bulunmamaktadır.

Bu ürünü alanlar bunları da aldı